Urządzenie wielofunkcyjne Hewlett-Packard OfficeJet Pro 8022e 229W7B (69872)

727,00 

Opis

Możesz liczyć na wysokie prędkości drukowania dochodzące do 20 str./min1, automatyczne drukowanie dwustronne i niezawodne połączenie Wi-Fi2. Wybierz HP+ i uzyskaj 6 miesięcy Instant Ink3 oraz 1 dodatkowy rok gwarancji HP przy używaniu wyłącznie oryginalnego atramentu HP.4To jest drukarka obsługująca technologię HP+. Wybierz opcję HP+ podczas konfiguracji urządzenia, aby aktywować korzyści. HP+wymaga konta HP, ciągłego połączenia z internetem oraz wyłącznego korzystania z oryginalnych wkładó w HP z atramentem przez cały okres eksploatacji drukarki. Więcej informacji: http://www.hp.com/plus-faq. Ta drukarka jest przeznaczona do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany obwó d elektroniczny firmy HP. Wykorzystuje ona także dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładó w z modyfikowanym nieoryginalnym obwodem elektronicznym. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany obwó d elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych,regenerowanych i powtó rnie napełnionych wkładó w. Więcej informacji: http://www.hp.com/learn/ds6 miesięcy usługi Instant Ink zawartych w HP+3Do 3 lat gwarancji HP z systemem HP+4Razem z systemem HP+ zyskujesz zaawansowane rozwiązania aplikacji HP SmartDrukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanieSzybkość druku wg normy ISO: Do 20 str./min w czerni do 10 str./min w kolorzePonad 15% masy materiału plastikowego pochodzi z recyklinguPodajnik na 225 arkuszy Odbiornik papieru na 60 arkuszyPanel sterowania na kolorowym ekranie dotykowym o przekątnej 2,7 calaZaprojektowana z myślą o oszczędzaniu Twojego czasuWyeliminuj powtarzające się etapy zadań za pomocą funkcji Shortcuts.5 Skanuj do chmury, wiadomości e-mail i wiele więcej za pośrednictwem jednego dotknięcia.5Pracuj szybko i niemal bez nadzoru dzięki automatycznemu podajnikowi na 35 stron. Zyskaj możliwość automatycznego druku dwustronnego.Przejmij kontrolę nad drukowaniem, skanowaniem, kopiowaniem i wysyłaniem faksó w dzięki kolorowemu ekranowi dotykowemu, któ ry umożliwia sterowanie poprzez dotykanie i przesuwanie palcami po wyświetlaczu.W łatwy sposó b drukuj, skanuj i kopiuj dokumenty z telefonu z aplikacji HP Smart &ndash najlepszej w swojej klasie aplikacji do drukowania.5,6Dzięki subskrypcji Instant Ink nigdy nie zabraknie Ci atramentu7Już nigdy nie zabraknie Ci atramentu.7 Wygodne wymiany wkładó w atramentowych i inteligentne dostawy w pakiecie.Zaoszczędź nawet 70% dzięki subskrypcji Instant Ink.8 Zapisz się, aby otrzymywać atrament, a także zyskać dostawę i opcję recyklingu &ndash wszystko to już od 4,99 zł amiesięcznie.Spokó j ducha dzięki elastycznym planom, któ re możesz bezpłatnie zmieniać lub anulować w dowolnym momencie.9Pomó ż nam skierować plastik z powrotem do drukarek dzięki przedpłaconej usłudze recyklingu w pakiecie.10HP+: Inteligentne drukowanie już tu jestDrukarka HP+ połączona z chmurą jest bardziej inteligentna &ndash sama dba o aktualizacje i gotowość do druku.11Pierwszych 6 miesięcy usługi Instant Ink w pakiecie3 po 6 miesiącach rozpoczyna się pobieranie miesięcznej opłaty do momentu jej anulowania.Drukowanie i skanowanie na wyciągnięcie ręki. Korzystaj z zaawansowanych funkcji w zakresie wydajności przez 2 lata dzięki HP+.5HP+ stawia planetę na pierwszym miejscu przy zerowym wskaźniku wylesiania12 i recyklingu wkładó w w zamkniętym obiegu.13Ulepszone zabezpieczenia i niezawodna łącznośćOgranicz przerwy w pracy dzięki funkcji samonaprawiającego się Wi-Fi, któ ra pozwala utrzymywać łączność.2Wybierz kluczowe zabezpieczenia, dzięki któ rym zachowasz prywatność i kontrolę.Korzystaj ze wsparcia chatbota i przydatnych powiadomień dzięki aplikacji HP Smart.5Z łatwością dziel się zasobami &ndash uzyskaj dostęp do urządzenia i drukuj za pomocą łączności bezprzewodowej.21 Pomiaró w dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentó w testowych). Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims. Faktyczna szybkość ró żni się w zależności od konfiguracji systemu, systemu operacyjnego hosta, monitor portu, aplikacji programowej, sterownika i złożoności dokumentu.2. Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwości 2,4 GHz oraz 5,0 GHz. Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.3 Wymagana rejestracja w usłudze Instant Ink. Subskrypcja Instant Ink nie jest dostępna we wszystkich krajach. Subskrypcja podlega miesięcznemu limitowi stron z wybranego planu. Należy zakończyć rejestrację w subskrypcji Instant Ink w ciągu 7 dni od skonfigurowania drukarki za pomocą zalecanego przez HP procesu konfiguracji, zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z drukarką. Jeżeli usługa nie zostanie anulowana w okresie promocyjnym online na stronie http://www.hpinstantink.com, karta kredytowa/debetowa zostanie obciążona miesięczną opłatą za usługę na podstawie wybranego planu plus podatek i opłaty za przekroczenie limitu. W okresie promocyjnym klient zostanie obciążony wszelkimi opłatami za przekroczenie limitu oraz obowiązującymi podatkami na koniec każdego miesiąca. Używanie wkładu atramentowego z zestawu jest wliczone w okres obowiązywania oferty. Na jedną drukarkę można zrealizować jedną ofertę. Oferta bezpłatnych miesięcy z Instant Ink może ulec zmianie po 30.04.2022 r. Oferty nie można wymienić na gotó wkę. Oferta konfiguracyjna może być łączona z innymi ofertami więcej szczegó łó w można znaleźć w regulaminach poszczegó lnych ofert. Wymaga ważnej karty kredytowej/debetowej, adresu e-mail oraz połączenia drukarki z internetem. Zobacz dodatkowe informacje o ofercie dostępne podczas procesu rejestracji online. Szczegó ły usługi: http://www.hpinstantink.com.4 Uzyskanie maksymalnie 3 lat gwarancji HP wiąże się z aktywacją usługi HP+ w momencie konfiguracji oraz z rejestracją online. Trzyletni okres gwarancyjny obejmuje: (1) rok standardowej gwarancji HP (2) rok dodatkowej gwarancji HP uzyskany dzięki aktywacji usługi HP+ podczas konfiguracji i (3) jeden rok dodatkowej gwarancji HP po dokonaniu osobnej rejestracji online, któ rej należy dokonać na stronie http://www.hp.com/eu/bonuswarranty/ w ciągu 60 dni od zakupu drukarki. Skorzystaj z dokumentacji znajdującej się w opakowaniu z drukarką, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat gwarancji HP. Świadczenia gwarancyjne HP obowiązują nie wykluczając wszelkich praw ustawowych przewidzianych w obowiązujących przepisach o ochronie konsumentó w związanych z niezgodnością towaró w z umową sprzedaży. Gwarancja HP nie ogranicza niniejszych praw ustawowych przysługujących klientowi ani nie wpływa na nie w żaden sposó b. Patrz: www.hp.com/limitedwarranty.5 Konieczne jest pobranie aplikacji HP Smart. Szczegó łowe informacje dotyczące lokalnych wymogó w w zakresie druku można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/mobileprinting. Niektó re funkcje/programy są dostępne wyłącznie w języku angielskim oraz ró żnią się między aplikacjami stacjonarnymi i mobilnymi. Może być wymagana subskrypcja subskrypcja nie jest dostępna we wszystkich krajach. Zobacz szczegó ły na stronie http://www.hpsmart.com. Wymagany jest dostęp do internetu i musi on być wykupiony osobno. Do pełnej funkcjonalności wymagane jest konto HP. Lista obsługiwanych systemó w operacyjnych jest dostępna w sklepach z aplikacjami. Funkcje faksu służą wyłącznie do wysyłania faksó w. Po 2 latach obowiązuje miesięczna opłata za kontynuację korzystania z zaawansowanych funkcji w ramach usługi HP Smart Advance. Usługa HP Smart Advance nie jest dostępna we wszystkich krajach. Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.hpsmart.com.6 W poró wnaniu z aplikacjami do drukowania OEM wykorzystywanymi w najlepiej sprzedających się, wyposażonych w obsługę sieci drukarki atramentowe/laserowe oraz urządzenia wielofunkcyjne do zastosowań domowych i biurowych w cenie ró wnej 450 euro i mniej. Udział w rynku według końcowego raportu historycznego IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker za 4 kwartał 2020 r. Twierdzenia na podstawie badań aplikacji do obsługi drukowania dostarczanych przez producentó w drukarek i testó w oraz badań praktycznych Keypoint Intelligence z kwietnia 2021 r. zleconych przez HP. Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp.7 Na podstawie wykorzystania planu, połączenia internetowego ze zgodną drukarką HP, ważnej karty kredytowej/debetowej, adresu e-mail oraz usługi dostawy w danym regionie geograficznym.8 Bazując na poró wnaniu kosztu miesięcznej subskrypcji HP Instant Ink na 700 stron, bez zakupu dodatkowych zestawó w stron, z kosztem stron wydrukowanych zgodnie ze standardem ISO/IEC 24711 za pomocą większości tradycyjnych kolorowych atramentowych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych A4 tej samej klasy korzystających z oryginalnych wkładó w o standardowej wydajności w cenie: poniżej 200 EUR w większości krajó w EMEA poniżej 200 GBP w Wielkiej Brytanii. Badanie nie uwzględnia cen sprzedaży. Drukarki HP Ink Advantage zostały wykluczone ze względu na inny standard osprzętu i materiałó w eksploatacyjnych. Badanie Buyers Lab z lipca 2020 r. zlecone przez HP i bazujące na publicznie dostępnych informacjach, zgodnie ze stanem na 1 czerwca 2020 r. Drukarki wybrane na podstawie udziału w rynku zgodnie z raportem IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker &ndash Final Historical, 1. kwartał 2020 r. Więcej informacji: http://www.keypointintelligence.com/HPInstantInkROW.9 Plan można w każdej chwili zmienić lub anulować przez internet. W razie rezygnacji z planu w usłudze HP Instant Ink można powró cić do stosowania oryginalnych wkładó w Standard lub XL firmy HP. Rozszerzenia planu wchodzą w życie od razu, a opłaty zostaną zastosowane wstecznie lub w następnym cyklu rozliczeniowym, w zależności od wyboru użytkownika. Redukcje planó w i rezygnacje wchodzą w życie po ostatnim dniu bieżącego okresu rozliczeniowego. Szczegó łowe informacje są dostępne na stronie http://instantink.hpconnected.com/terms.10 Dostępność programu jest ró żna. Zwrot i recykling oryginalnych wkładó w HP jest obecnie możliwy w ponad 60 krajach, terytoriach i regionach Azji, Afryki, Europy i obu Ameryk za pośrednictwem programu HP Planet Partners. Program może być niedostępny w niektó rych regionach. Szczegó łowe informacje są dostępne na stronie http://hp.com/recycle.11 Z wykorzystaniem technologii w ramach systemu HP+ i w poró wnaniu ze standardowymi drukarkami konsumenckimi HP bez HP+. Drukarki HP+ są gotowe do pracy wtedy, kiedy tego potrzebujesz, dzięki ulepszonej możliwości łączności z wykorzystaniem Smart Driver i technologii Print/Scan Doctor, zapewniają większe bezpieczeństwo dzięki technologii Smart Security, wyższą wydajność dzięki funkcjom HP Smart Advance w pakiecie na 2 lata, a także ich wykorzystanie jest bardziej zró wnoważone po aktywacji drukowania Forest First i wydrukó w nie mających wpływu na wylesianie.12 HP wspó łpracuje z WWF i Arbor Day Foundation w zakresie zarządzania, przywracania i ochrony lasó w na całym świecie w ramach wielu projektó w. Jeśli korzystasz z HP+, to każdy wydruk, niezależnie od marki papieru, jest obsługiwany za pośrednictwem Forest Positive Framework HP, aby zapobiegać zagrożeniu wylesianiem. Składniki na papier marki HP są pozyskiwane wyłącznie z certyfikowanych, odpowiedzialnie zarządzanych lasó w lub z materiałó w pochodzących z recyklingu. W poró wnaniu do papieru innych marek, firma HP inwestuje w projekty dotyczące ponownego zalesiania, ochrony lasó w lub zarządzania lasami w kluczowych rejonach świata, np. w Brazylii, w zakresie pozwalającym na zró wnoważenie ilości papieru wykorzystywanej przez klientó w używających z technologii HP+, któ re w innym przypadku mó głby nie pochodzić z odpowiedzialnych źró deł. Więcej informacji: www.hp.com/forestfirst.13 Poprzez program HP Planet Partners (tam, gdzie jest dostępny) jako surowiec wykorzystuje się tworzywo sztuczne z recyklingu łączone z innymi materiałami do produkcji nowych oryginalnych wkładó w HP oraz innych produktó w używanychna co dzień. Aby poznać szczegó ły: http://www.hp.com/hprecycle.

w kopercie ale nie list, ulotka wydruk, drukarnia on line poznań, ceny projektów graficznych, izazella, formaty drukarskie papieru, wykonam projekty graficzne, teczka firmowa szablon, plik do druku, kalendarz online ze świętami, identyfikacja wizualna koszt, proof co to znaczy, banki darmowych zdjęć, dyplomy online, naklejki wypukłe, czy założenie strony na facebooku jest płatne

yyyyy