Dysleksja PRO

2235,00 

Opis

Zestaw materiałów multimedialnych wspomagających umiejętność czytania i pisania, doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształcących wrażliwość i świadomość ortograficzną, przeznaczonych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. DYSLEKSJA PRO to: kompleksowy materiał pozwalający na prowadzenie terapii zgodnej z promowanym w literaturze wzorcem planowania i programowania pracy korekcyjno-kompensacyjnej, blisko 1000 ćwiczeń, ponad 400 kart pracy do wydruku oraz 60 filmów przedstawiających ćwiczenia ruchowe, moduły wspomagające ocenę przyczyn i skalę trudności szkolnych, aplikacja umożliwiająca m.in. przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej i zapis jej wyników, śledzenie postępów oraz tworzenie i zarządzanie bazą uczestników zajęć, możliwośc kreowania autorskich scenariuszy zajęć, wysokiej jakości TABLET, stanowiący wyposażenie dodatkowe (UWAGA: tablet do wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi umieszczonymi na karcie MicroSD), Karta MicroSD z 2000 dodatkowych plików do wykorzystania z tabletem lub wg uznania terapeuty (UWAGA: oprogramowanie „DYSLEKSJA PRO” działa na PC i komputerze z panelem dotykowym, natomiast na tablecie można używać wspomagająco: 5 kategorii dodatkowych pomocy dydaktycznych – zestaw zawiera 53 tytuły pomocy dydaktycznych, na które składają się setki kart pracy lub obrazków do druku, książki do oglądania i czytania, wiele godzin nagrań do wykorzystania na różnych zajęciach z dziećmi, a także 4 osobne aplikacje do zainstalowania na komputerze PC). UWAGA! Program multimedialny DYSLEKSJA PRO stanowi doskonałe uzupełnienie projektu rządowego „Aktywna tablica”. DYSLEKSJA PRO składa się z 4 części: Ocena ryzyka dysleksji – moduł diagnostyczny dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji; Litery – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 6–8 lat; Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania – moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat; Trening słuchania, czytania i pisania – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8–10 lat. Produkt DYSLEKSJA PRO wspomaga rozwój konkretnych sprawności i obszarów: funkcje słuchowo-językowe, funkcje wzrokowe, nauka liter, czytanie, pisanie, motoryka mała i duża, percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo-ruchowa, koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa, grafomotoryka, znajomość stosunków przestrzennych, orientacja w schemacie ciała i przestrzeni, kształtowanie analizy i syntezy językowej, poszerzanie słownictwa biernego i czynnego, kształtowanie kompetencji syntaktycznych, koncentracja, pamięć i uwaga. Cele terapeutyczne programu: stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, doskonalenie umiejętności mówienia i czytania oraz poprawnego pod względem kaligraficznym i ortograficznym pisania, wzbudzanie i kształcenie świadomości oraz wrażliwości ortograficznej, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach (wynikających z zaniedbań dydaktycznych i środowiskowych, deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej, złych stanów samopoczucia), rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka, mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności, wzbudzenie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości, dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności i zachowań zmierzających do osiągnięcia intelektualnego sukcesu, rozwijanie zainteresowań dziecka i stymulowanie jego mocnych stron, nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko. Proponowane ćwiczenia są ułożone logicznie i zgodnie z metodyką terapii pedagogicznej, mogą być jednak jedynie sugestią w prowadzeniu zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. Program nie realizuje i nie narzuca technik pracy. Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta/nauczyciel znający dziecko i pracujący z nim na co dzień. Program DYSLEKSJA PRO wspiera realizację podstawy programowej na pierwszym etapie edukacji szkolnej (klasy 1–3) oraz realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Program współpracuje również z: tablicą interaktywną, komputerem z panelem dotykowym. Wymagania techniczne: System operacyjny: Windows 7/8.x/10 – wersje 32- i 64-bit Pamięć RAM: 2 GB (dla systemu 32-bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit) Procesor: 2,4 GHz Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024×768 Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki, mikrofon zewnętrzny (zalecany) Mysz lub inne urządzenie wskazujące Port USB 2.0/3.0 3 GB miejsca na dysku twardym Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player Wymaga zainstalowanej przeglądarki plików PDF

pieczęć urzędowa okrągła, projektowanie okładki książki, drukowanie plakatów szczecin, wydruk obrazu na płótnie, kalendarze hurtownia, niebieski z jakim kolorem, banery na bloga, czapki z napisem na zamówienie, ulotka firmy, zdjęcie w tle facebook, druk ulotek lodz, ulotki reklamowe gliwice, reklamy podświetlane kraków, format książki a5

yyyyy